Διατροφικές διαταραχές

Σύνδρομο Νυχτερινής Υπερφαγίας

Το Σύνδρομο νυχτερινής υπερφαγίας (NES)αποτελεί μια διατροφική διαταραχή η οποία αναγνωρίστηκε αρχικά από τον Albert Stunkard το 1955 και αναφέρεται σε ένα τύπο αδηφαγικής διαταραχής που παρατηρείται συχνότερα σε υπέρβαρα άτομα, όπου το 25-50% των...
Continue reading